Thứ sáu, 19-07-2024 
Menu Close Menu
Đơn vị trực thuộc > Phòng Quản lý Tổng hợp

I. GIỚI THIỆU PHÒNG QUẢN LÝ – TỔNG HỢP:

Phòng Quản lý – Tổng hợp là một đơn vị trực thuộc Viện Kỹ Thuật Biển được thành lập theo QĐ số 08/VKTB ngày 04 tháng 12 năm 2008 hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ do cá nhân phụ trách.

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý – Tổng hợp được quy định theo điều 5 điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Kỹ Thuật Biển:

Tên tiếng Anh là: GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Địa chỉ: Phòng 307 trụ sở Viện Kỹ thuật Biển, 658 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. HCM

Điện thoại: 08.38 362 821 Fax: 08.39 245 269

Trưởng Phòng - CN. Hoàng Anh Dũng

 

DSC05196.JPG

Phó phòng - Kế toán trưởng

CN. Huỳnh Thị Thu Tuyết

 

II. CHỨC NĂNG- NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ - TỔNG HỢP:

1.Về tổ chức – Hành chính

+ Về tổ chức:

- Quản lý về tổ chức bộ máy, nhân sự, tuyển dụng, bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động, nâng ngạch, chuyển ngạch, quản lý hồ sơ CBVC-LĐ, khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác văn thư lưu trữ, lễ tân;

- Bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan, đoàn ra, đoàn vào;

- Thường trực các Hội đồng tư vấn của Viện thuộc chức năng của Phòng

+ Về quản trị

- Quản trị công sở, đất đai, hệ thống điện nước, thông tin liên lạc, phương tiện làm việc và các tài sản khác thuộc Viện, sửa chữa xây dựng nhỏ;

- Quản lý phương tiện vận chuyển;

+ Về đào tạo

- Hợp tác với các trường Đại học đào tạo Đại học và sau Đại học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành;

- Theo dõi và phối hợp với các đơn vị trong việc đào tạo các lớp chuyên môn ngắn hạn, hướng dẫn sinh viên thực tập và các nhiệm vụ đào tạo khác.

2. Về Kế hoạch, Tài Chính

- Xây dựng chiến lược phát triển của Viện, xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về khoa học công nghệ, kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và các kế hoạch khác của Viện;

- Quản lý kế hoạch tổng hợp về khoa học công nghệ;

- Quản lý việc thực hiện các đề tài dự án, hợp đồng dịch vụ;

- Quản lý công tác thông tin khoa học, xuất bản, triển lãm, hội nghị, trang tin điện tử, Lưu trữ tư liệu khoa học kỹ thuật, quản lý thư viện của Viện;

- Quản lý các dự án tăng cường trang thiết bị khoa học kỹ thuật, điều phối vật tư thiết bị công nghệ của Viện;

- Tổng hợp và điều phối các chương trình hoạt động của Viện;

- Tham gia Ban Thường trực Hội đồng khoa học của Viện.

- Quản lý hoạt động tài chính kế toán của Viện theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện kế hoạch tài chính, quyết toán tài chính;

- Quản lý các nguồn kinh phí của Viện để hoạt động tài chính có hiệu quả;

- Quản lý khấu hao thiết bị, hao mòn và thanh lý tài sản, đánh giá tài sản;

- Thực hiện các nghĩa vụ thuế và quyết toán thuế;

- Xây dựng và triển khai các chương trình hợp tác khoa học, các dự án trong và ngoài nước, tham mưu cho Viện liên kết với với các tổ chức quốc tế nhằm đẩy mạnh triển khai khoa học công nghệ về biển và đới bờ.

- Hợp tác, tổ chức các hội thảo quốc tế về khoa học công nghệ biển và các vấn đề có liên quan đến biển.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG

Phòng Quản lý – Tổng hợp bao gồm: 01 trưởng phòng, 01-02 phó phòng, 1 kế toán trưởng, 01 kế toán viên, 01 văn thư kiêm thủ quỹ, 01 lái xe kiêm quản trị hành chính

Bê tông tự chèn cho nền đất yếu
Trong ảnh là những mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều được lắp ghép từ các tấm bê tông đúc sẵn, do ThS Nguyễn Anh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu công trình biển, Viện Kỹ thuật biển, thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tại TP.HCM nghiên cứu triển khai.