Thứ sáu, 19-07-2024 
Menu Close Menu
Tin tức > Thông báo
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 lần 1
Ngày 06/03/2023 tại Viện Kỹ thuật Biển, Hội đồng tuyển dụng Viện Kỹ thuật Biển đã tiến hành họp xét duyệt hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2022.

Hội đồng đã bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất như sau:

1. Về số lượng hồ sơ dự tuyển:

Theo thông báo tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu năm 2022, Viện Kỹ thuật Biển cần tuyển 10 vị trí nghiên cứu viên, (trong đó: vị trí vị trí nghiên cứu viên chuyên ngành NC Công trình biển 03 chỉ tiêu, vị trí nghiên cứu viên chuyên ngành NC Hải dương học 02 chỉ tiêu, vị trí nghiên cứu viên chuyên ngành NC Khai thác tài nguyên biển và đới bờ 02 chỉ tiêu, vị trí nghiên cứu viên chuyên ngành NC Môi trường biển và biến đổi khí hậu 03 chỉ tiêu). Qua thời gian nhận hồ sơ, Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Kỹ thuật Biển đã nhận được 18 hồ sơ dự tuyển. Như vậy theo kế hoạch tuyển dụng hồ sơ ứng tuyển vào vị trí nghiên cứu viên đảm bảo.

2. Về chất lượng hồ sơ:

Đa số các hồ sơ dự tuyển đều đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, các ứng viên đều đã có kinh nghiệm làm việc ít nhất từ 01 năm trở lên (có một số thí sinh có kinh nghiệm làm việc từ 3 đến 10 năm)

Bằng cấp về chuyên môn của các ứng viên cơ bản đạt yêu cầu có 8 thí sinh; Một số thí sinh có các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về thiết kế, AreGis...); Một số thí sinh có trình độ ngoại ngữ cao.

18 hồ sơ ứng tuyển vào vị trí Nghiên cứu viên đều chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên (hạng III).

3. Những hồ sơ không đạt yêu cầu:

Trong đó gồm:

(1) Lương Thanh Bình (tốt nghiệp đại học xếp loại Trung bình, thiếu chứng chỉ tiếng Anh, Tin học); (2) Trần Trọng (thiếu chứng chỉ tiếng Anh, Tin học); (3) Nguyễn Hồng Nhung (thiếu chứng chỉ tiếng Anh, Tin học); (4) Đỗ Văn An (Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Công trình giao thông) và (5) Nguyễn Trọng Thạch (Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Công trình giao thông), đối với hai ứng viên Đỗ Văn An và Nguyễn Trọng Thạch có chuyên môn ngành học chưa phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng hiện nay của đơn vị.

Như vậy xét theo tiêu chuẩn để xét tuyển theo quy chế tuyển dụng của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có 13/18 hồ sơ ứng viên đủ điều kiện vào vòng 2 thi phỏng vấn.

Sau khi xem xét đánh giá và căn cứ vào các tiêu chuẩn để xét tuyển theo quy chế của Viện KHTL Việt Nam cũng như tình hình thực tế của Viện, Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Kỹ thuật Biển đã thống nhất chọn 13 hồ sơ đủ điều kiện tốt nhất để thi tuyển lựa chọn ra 10 ứng viên vào biên chế năm 2022. Đối với chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên (hạng III) trường hợp thiếu, yêu cầu trong thời hạn 02 năm sau khi tuyển dụng phải bổ sung.

Dưới đây là một số văn bản kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 lần 1

Khánh thành hai công trình quan trọng kè Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải và kè Cồn Nhàn, huyện Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh - Viện Kỹ thuật Biển là đơn vị thiết kế
Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 06/10, tại ấp Chợ, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải tổ chức lễ khánh thành hai công trình: Kè Hiệp Thạnh (thị xã Duyên Hải) và kè Cồn Nhàn (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải).