Thứ năm, 02-02-2023 
Menu Close Menu
Đào tạo & HTQT > Đào tạo
Bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Phan Mạnh Hùng
Ngày 23/03/2020 tại trường Đại học Công nghệ Delft (TU Delft) ở Hà Lan, nghiên cứu sinh Phan Mạnh Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học với đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu cơ chế thủy động lực và hình thái vùng ven biển đồng bằng sông Mekong chịu sự tác động gió mùa”

Ngày 23/03/2020 tại trường Đại học Công nghệ Delft (TU Delft) ở Hà Lan, nghiên cứu sinh Phan Mạnh Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học với đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu cơ chế thủy động lực và hình thái vùng ven biển đồng bằng sông Mekong chịu sự tác động gió mùa”. Luận án thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Bờ biển, dưới sự hướng dẫn bởi GS.TS Marcel Stive, GS.TS Ad Reniers và TS. Qinghua Ye. Chủ tịch hội đồng là GS.TS Arthur Mynett và 4 phản biện bao gồm: GS.TS Stefan Aarninkhof, GS.TS Zheng Bing Wang, GS.TS Nguyen Trung Viet, TS. Caroline Katsman.

Một số thông tin khoa học chính của luận án:

- Mục tiêu nghiên cứu: nhằm hiểu rõ hơn về cơ chế thủy động lực, vận chuyển bùn cát dưới dự tác động của triều, sóng và gió cũng như biến động hình thái theo mùa của vùng ven biển có độ dốc thoải nói chung và đồng bằng sông Mekong nói riêng trong bối cảnh có sự biến động đường bờ cũng như sự che phủ đất.

- Đối tượng nghiên cứu: thủy động lực và hình thái học vùng ven biển có độ dốc thoải.

- Phạm vi nghiên cứu: toàn bộ biển Đông cũng như chi tiết vùng ven bờ biển đồng bằng sông Mekong.

- Ý nghĩa khoa học luận án:

+ Đã xác định được biến động hình thái và sự che phủ đất của vùng ven biển đồng bằng sông Mekong trong vòng gần 43 năm gần đây.

+ Đã làm rõ hơn cơ chế lan truyền sóng triều từ vùng biển sâu như biển Đông đến vùng thềm lục địa và ven biển đồng bằng sông Cửu Long.

+ Đã xác định cơ chế sóng gió mùa cũng như vận chuyển bùn cát dọc bờ biển đồng bằng sông Mekong bởi sóng gió mùa.

+ Đã làm rõ hơn về mặt định lượng cơ chế biến động hình thái đồng bằng sông Mekong dưới sự tác động các yếu tố triều, sóng và gió.

 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ luận án:

Ứng dụng sáng chế vào công trình bảo vệ bờ phòng chống xói lở
1. Công trình: Kè chống xói lở bờ sông Tiền thị trấn Hồng Ngự. 2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đồng Tháp. 4. Tư vấn thiết kế: Viện Kỹ thuật Biển 5. Đơn vị thực hiện: Trung tâm nghiên cứu công trình Biển 6. Chủ nhiệm công trình: Th.S Nguyễn Anh Tiến
Bê tông tự chèn cho nền đất yếu
Trong ảnh là những mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều được lắp ghép từ các tấm bê tông đúc sẵn, do ThS Nguyễn Anh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu công trình biển, Viện Kỹ thuật biển, thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tại TP.HCM nghiên cứu triển khai.