Thứ ba, 17-05-2022 
Menu Close Menu
Tin tức > Tin hoạt động Viện
Công bố quyết định Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khai thác Tài nguyên biển và đới bờ - Viện Kỹ thuật Biển
Ngày 08/02/2022 Viện Kỹ thuật Biển tổ chức công bố Quyết định Bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khai thác Tài nguyên biển và đới bờ

Tham dự buổi lễ công bố gồm có: TS. Phạm Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng; Ban lãnh đạo Viện; Trưởng các đơn vị thuộc Viện và toàn thể cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Khai thác Tài nguyên biển và đới bờ.

Đồng Chí: Phan Mạnh Hùng – Trưởng bộ môn Mô hình toán và GIS được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khai thác Tài nguyên biển và đới bờ thuộc Viện Kỹ thuật Biển theo Quyết định số 44/QĐ-VKTB ngày 22/01/2022 của Viện trưởng Viện Kỹ thuật Biển.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 01/02/2022