Thứ bảy, 10-12-2022 
Menu Close Menu
Tin tức > Thông báo
Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2022

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Viện Kỹ thuật Biển

                

         Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, ngày 20 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

          Để tạo điều kiện cho viên chức và người lao động sắp xếp kế hoạch công tác. Viện Thông lịch nghỉ Tết Dương lịch - Năm 2022 được thực hiện như sau:

   Thời gian nghỉ Tết Dương lịch - Năm 2022:

          Do Tết Dương lịch 2022 rơi vào thứ bảy (là ngày nghỉ hàng tuần) nên viên chức và người lao động sẽ được nghỉ bù thứ hai tuần kế tiếp (03/01/2022).

          Như vậy, dịp Tết Dương lịch 2022, viên chức và người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 03/01/2022.

         Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện phối hợp nhắc nhở viên chức và người lao động trong thời gian nghỉ Tết phải đảm bảo sinh hoạt lành mạnh, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, quy định phòng chống dịch, bệnh Covid-19 và trở lại công tác đúng thời gian quy định.

          Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                     

- Như trrên;                                                                                                  

- Viện KHTL VN (để b/c);

- Viện KHTL MN; A 86 (phối hợp);

- CA Phường 1;

- Bảng tin Viện;

- Lưu: VT, TCHC.

 

Bê tông tự chèn cho nền đất yếu
Trong ảnh là những mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều được lắp ghép từ các tấm bê tông đúc sẵn, do ThS Nguyễn Anh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu công trình biển, Viện Kỹ thuật biển, thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tại TP.HCM nghiên cứu triển khai.