Thứ bảy, 20-04-2024 
Menu Close Menu
Tin tức > Tin hoạt động Viện
Viện Kỹ thuật Biển tham dự “Hội nghị Khoa học lần thứ XIII của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM"
Ngày 24/11, Trung tâm Nghiên cứu Khai thác Tài nguyên biển và Đới bờ và phòng Nghiên cứu Hải dương học - Viện Kỹ thuật Biển đã tham dự và báo cáo tại “Hội nghị Khoa học lần thứ XIII của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM” được tổ chức từ ngày 21-26/11/2022 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị được tổ chức tại phân ban Địa cầu – Hải dương – Khí tượng – Thủy văn, thời gian dành cho mỗi báo cáo là 15 phút. Hội nghị là cơ hội để các nhà khoa học trong và ngoài nước công bố và thảo luận các kết quả, định hướng nghiên cứu và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực khoa học, trong đó có lĩnh vực khoa học biển.

Viện Kỹ thuật Biển đã đóng góp 04 bài báo khoa học cho Hội nghị này và được trình bày bao gồm:

1. Tính toán và lựa chọn vùng nuôi biển tiềm năng trong vùng biển mở tỉnh Khánh Hòa (CN. Nguyễn Công Toại; ThS. Phạm Vũ Phương Trang; ThS. Hà Thị Xuyến; ThS. Phạm Thị Thu Ngân; TS. Phan Mạnh Hùng)

2. Analysis and assessment of the relationship between chlorophyll and hydrodynamic factors in Cu Lao Dung (Soc Trang) and Rach Goc (Ca Mau) (PGS.TS Võ Lương Hồng Phước; ThS. Phạm Vũ Phương Trang; CN. Lê Tôn Nữ Cúc Phương; Huỳnh Hữu Phước)

3. Nghiên cứu chế độ thủy động lực ven biển Trà Vinh sau khi xây dựng hệ thống điện gió và các công trình ven biển (TS. Lê Văn Tuấn; ThS. Nguyễn Thị Kim Thảo)

4. Nghiên cứu đặc điểm thủy động lực của sông Soài Rạp – Đoạn chảy qua cù lao Ông Cồn (ThS. Nguyễn Thị Kim Thảo)

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội Nghị

Bê tông tự chèn cho nền đất yếu
Trong ảnh là những mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều được lắp ghép từ các tấm bê tông đúc sẵn, do ThS Nguyễn Anh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu công trình biển, Viện Kỹ thuật biển, thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tại TP.HCM nghiên cứu triển khai.