Thứ năm, 22-02-2024 
Menu Close Menu
Tin tức > Tin Tổng hợp
Viện Kỹ thuật Biển làm việc với Tổ chức quỹ đại dương của Mỹ về việc hợp tác nghiên cứu
Ngày 30/10/2023 và 07/11/2023, Viện Kỹ thuật Biển đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi với Tổ chức quỹ đại dương (Mỹ) về việc hợp tác nghiên cứu các vấn đề liên quan về biển mà cả hai bên đều rất quan tâm.

Viện Kỹ thuật Biển đã trao đổi những thông tin về năng lực nghiên cứu liên quan về biển của Viện bao gồm kỹ thuật công trình biển, môi trường – tài nguyên - sinh thái biển, hải dương học thông qua các đề tài, dự án mà Viện đã và đang thực hiện. Tổ chức quỹ đại dương cũng đã trao đổi, chia sẻ những thông tin nghiên cứu mà quỹ đã và đang tài trợ, cũng như mối quan tâm của quĩ đối với Việt Nam như nghiên cứu hệ sinh thái rạn san hô, tài nguyên biển, hệ thống đo đạc quan trắc cũng như viễn thám cho môi trường, chất lượng nước vùng biển,…

Sau buổi gặp gỡ, hai bên đã đi đến thống nhất cần có sự hợp tác giữa Viện Kỹ thuật Biển và Quỹ đại dương trong thời gian tới.