Thứ năm, 30-11-2023 
Menu Close Menu
Tin tức > Thông báo

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 lần 1

Ngày 06/03/2023 tại Viện Kỹ thuật Biển, Hội đồng tuyển dụng Viện Kỹ thuật Biển đã tiến hành họp xét duyệt hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2022.
08/03/2023

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Viện Kỹ thuật Biển thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 gồm: 06 chỉ tiêu (mã ngạch V.05.01.03).
02/03/2018

Thông báo tuyển dụng cán bộ

Viện Kỹ thuật Biển hiện có nhu cầu tuyển 02 Kỹ sư về làm việc lâu dài tại Trung tâm Nghiên cứu khai thác Tài nguyên biển và Đới bờ thuộc Viện Kỹ thuật Biển với các điều kiện tuyển dụng như sau: 01 kỹ sư thủy văn và 01 Kỹ sư Địa kỹ thuật.
19/09/2017
8 tin bài