Thứ năm, 22-02-2024 
Menu Close Menu
Thư viện > Sách và ấn phẩm
Danh mục tài liệu

STT

TÊN SÁCH

GHI CHÚ

1

172 câu hỏi đáp về luật bảo hiểm xã hội 2006

 

2

200 câu hỏi đáp về bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành

 

3

399 câu hỏi đáp về lịch sử văn hoá Việt Nam tập 1, 2

2 quyển

4

Báo cáo tổng kết hội thi sáng tạo KH & KT lần 21 -2010

 

5

Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

 

6

Các tổ chức nghiên cứu và phát triển công lập

 

7

Cầm nang đấu thầu, mua sắm 2010

 

8

Cẩm nang pháp luật về hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn biển, hải đảo.

 

9

Chế độ chính sách mới về lao động, tiền lương, tiền công, tợ cấp, phụ cấp, BHXH,BHTN

 

10

Chủ tịch Hồ Chí Minh & Đại tướng Võ Nguyên Giáp tập 1 & 2

2 quyển

11

Điều lệ Đảng và phương hướng chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, theo Đại hội lần thứ XI

 

12

Định mức quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hướng dẫn quản lý xây dựng dất đai nhà ở năm 2009

 

13

Hồ sơ vĩ tuyến 17-1954.1975

 

14

Hỏi đáp về nghị định 115/2005/NĐ-CP & NĐ 80/2007/NĐ-CP

 

15

Hướng dẫn mới nhất về đấu thầu mua sắm, quản lý sử dụng tài sản nhà nước

 

16

Hưỡng dẫn soạn thao văn bản dành cho cấp uỷ Đảng

2 quyển

17

Hướng dẫn thi hành luật xây dựng

 

18

Hưỡng dẫn xử lý tình huống kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng

 

19

Khoảng khắc hào hùng - Đại thắng mùa xuân 1975

 

20

Kỷ yếu VKHTLVN 1959 -2009

 

21

Luật cán bộ, công chức

 

22

Luật cán bộ, công chức-2010

 

23

Luật tài nguyên nước- định mức kinh tế- Định mức kinh tế- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

 

24

Luật Thanh niên

 

25

Luật viên chức-2011

 

26

Những quy định pháp luật mới về khai thác, sử dụng, tài nguyên khoáng sản

 

27

Những quy định về quản lý - tài chính

 

28

Niên giám 2010 - Nông nghiệp & Thực phẩm

 

29

Niên giám điện thoại 2010

 

30

Nội san thông tin khoa học

 

31

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thuỷ lợi

 

32

Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe, kinh doanh vận tải, tài chính.cán bộ , công chức ngành giao thông, vận tải.

 

33

Quy định mới về tiền lương, chế độ BHXH, và trợ cấp ưu đãi, người có công với cách mạng -XB 2005

 

34

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 1, 2

2 quyển

35

Theo chân Bác- Hồ sơ hành trình bác hồ tìm đường cứu nước 1911-2011

 

36

Tìm hiểu đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội

 

37

Tuyển tập các bài Diễn văn, đáp từ & những lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

38

Tuyển tập các mẫu diễn văn, khai mạc, bế mạc, hội nghị trong các đơn vị, hành chính, tổ chức kinh tế năm 2011

 

39

Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học cơ học thuỷ khí toàn quốc 2009, 2010

2 quyển

40

Tuyển tập kết quả Khoa học và Công nghệ 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

5 quyển

41

Tuyển tập Khoa học và Công nghệ 50 năm xây dựng và phát triển 1959 – 2009 tập 1,2

2 quyển

42

Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng công trình giao thông- tập 2

 

43

Văn bản mới về công tác tổ chức, xây dựng Đảng 2010 & hướng dẫn học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

44

Về khoa học nghệ thuật quản lý và phong cách lãnh đạo

 

45

Xử lý kỷ luật dối với công chức, công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch Công chức, Viên chức - 2011

 

 

(Cập nhật ngày 08/08/2015 14:39')

 

 

Khánh thành hai công trình quan trọng kè Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải và kè Cồn Nhàn, huyện Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh - Viện Kỹ thuật Biển là đơn vị thiết kế
Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 06/10, tại ấp Chợ, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải tổ chức lễ khánh thành hai công trình: Kè Hiệp Thạnh (thị xã Duyên Hải) và kè Cồn Nhàn (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải).