Thứ bảy, 20-04-2024 
Menu Close Menu
Đơn vị trực thuộc > Phòng thí nghiệm LAS A282

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS XD282

- Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ trong lĩnh vực quan trắc và phân tích môi trường;

- Chủ trì xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng và định mức trong phân tích môi trường;

- Thực hiện phân tích chất lượng môi trường: chất lượng không khí, nước, đất/trầm tích… ; phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, các hợp chất hữu cơ như: chlorophenols, PCBs, PAHs… trong đất, nước, trầm tích, sinh vật…; phân tích lượng vết kim loại nặng theo đúng quy trình, quy phạm;

- Xây dựng và áp dụng hệ thống chất lượng của phòng thí nghiệm theo ISO 9001:2008;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo nâng cao trình độ, năng lực cho CBCNV làm công tác thí nghiệm;

- Quản lý, sử dụng thiết bị thí nghiệm đúng tính năng kỹ thuật và bảo dưỡng thiết bị đúng định kỳ. Lập kế hoạch kiểm định thiết bị thí nghiệm theo định kỳ;

- Thường xuyên cập nhật và phổ biến tới các cán bộ các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới;

- Hướng dẫn sinh viên thực tập về lĩnh vực phân tích môi trường;

 

MỘT SỐ THIẾT BỊ CHÍNH CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA MÔI TRƯỜNG (LAS XD282)

Máy UV-vis 1800

Xác định NO2-, NO3-, NH4+, Fe2+, F-, Chất hoạt động bề mặt, Silic, màu, độ đục, H2S, Al,..

Máy sắc ký khí GC-17A

Xác định các gốc thuốc trừ sâu trong nước

Máy hấp thu nguyên tử AA-7000

Xác định kim loại trong mẫu

Thiết bị đun hoàn lưu kín

Xác định COD trong mẫu nước

Máy đo dầu OCMA 350 Horiba

Xác định hàm lượng dầu trong mẫu nước, rắn

Máy đo pH 7310 WTW Inolab

Xác định pH trong mẫu nước, đất, phụ gia

Trong phòng thí nghiệm

 

Nồi hấp tiệt trùng SA 300 VF Sturdy

Chuẩn bị dụng cụ để phân tích: E.Coli, Coliform

 

Tủ nuôi cấy vi sinh

Nhiệt độ nuôi cấy: 370C

Tủ sấy BLINDER

Nhiệt độ sấy: 0-2500C, sấy dụng cụ phân tích

Cân điện tử CP 224S Statorius

Cân mẫu và hoá chất

Máy nước cất 1 lần và 2 lần

Làm nước cất phục vụ cho phân tích mẫu

Hệ thống cột khử Cd

Phân tích chỉ tiêu NO3- trong nước, đất

Máy ly tâm Clements 2000

Chiết mẫu rắn

Máy lắc HS 500

Trộn đều mẫu, phá mẫu rắn

Máy TOC ghép cặp TNM-1

Phân tích TOC, TN trong nước và đất

Tủ hút khí độc Labconco

Khử khí độc

Máy đo độ mặn, độ dẫn điện Cond 3310

Đo độ mặn, TDS, EC tại hiện trường

Máy đo độ đục Turb-350 IR

Đo độ đục tại hiện trường

Máy đo tiếng ồn NL-21

Độ độ ồn trong không khí

Máy đo chất lượng không khí TSI-AQI-CACL

Đo nhiệt độ, độ ẩm, CO, CO2 trong không khí

Máy đo khí độc khói thải OLDHAM MX 2100

Đo CO, SO2, NOx, CH4

Thiết bị lấy mẫu không khí SIBATA

Lấy mẫu bụi, SO2, CO2, NOx, CO

 

Máy khuấy từ KeboLab MR 2000

Xác định SO42-, pha hoá chất

Bình hút ẩm Silicagen

 

Buret 25ml

Dùng để chuẩn độ

Micropipet

Các dụng cụ khác trong phòng thí nghiệm

Máy đo pH 3310 SET 2 đo hiện trường

Lưới vớt Thực vật phiêu sinh:

Dạng kiểu Juday, đường kính miệng 35cm, chiều dài lưới 160cm, kích thước mắt lưới 25µm

Lưới vớt Động vật nổi:

Dạng kiểu hình chóp, đường kính miệng 50cm, chiều dài lưới 150cm, kích thước mắt lưới 45µm

Lưới lọc phiêu sinh vật:

Dạng kiểu hình chóp, đường kính miệng 25cm, chiều dài lưới 50cm, kích thước mắt lưới 20µm

Gầu đáy kiểu Ponar:

Diện tích miệng gầu 0,025m2 để thu mẫu động vật đáy nội đồng và vùng cửa sông – ven biển.

Gầu đáy Day Grab:

Diện tích miệng gầu 0,25m2 để thu mẫu động vật đáy biển sâu.

Kính hiển vi KHV Chratec:

Phân tích mẫu thực vật phiêu sinh

Kính hiển vi quang học Olympus CX41:

Phân tích mẫu động vật nổi

Kính lúp soi nổi Euromex SB1903-1:

Phân tích mẫu động vật đáy

Kính hiển vi Labo:

Phân tích mẫu động vật đáy

Máy đo hàm lượng oxy YSI Prosolo

Bê tông tự chèn cho nền đất yếu
Trong ảnh là những mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều được lắp ghép từ các tấm bê tông đúc sẵn, do ThS Nguyễn Anh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu công trình biển, Viện Kỹ thuật biển, thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tại TP.HCM nghiên cứu triển khai.
Ứng dụng sáng chế vào công trình bảo vệ bờ phòng chống xói lở
1. Công trình: Kè chống xói lở bờ sông Tiền thị trấn Hồng Ngự. 2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đồng Tháp. 4. Tư vấn thiết kế: Viện Kỹ thuật Biển 5. Đơn vị thực hiện: Trung tâm nghiên cứu công trình Biển 6. Chủ nhiệm công trình: Th.S Nguyễn Anh Tiến
Khánh thành hai công trình quan trọng kè Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải và kè Cồn Nhàn, huyện Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh - Viện Kỹ thuật Biển là đơn vị thiết kế
Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 06/10, tại ấp Chợ, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải tổ chức lễ khánh thành hai công trình: Kè Hiệp Thạnh (thị xã Duyên Hải) và kè Cồn Nhàn (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải).