Thứ sáu, 24-03-2023 
Menu Close Menu
Đơn vị trực thuộc > Bộ môn Mô hình toán và GIS

BỘ MÔN MÔ HÌNH TOÁN & GIS

DEPARTMENT OF MATHEMATICAL MODELLING &GIS

 

NHÂN SỰ BỘ MÔN

TS. Phan Mạnh Hùng

Trưởng Bộ Môn

Ths. Hà Thị Xuyến

    Cán Bộ Nghiên Cứu
KS. Lượng Hữu Phú     Cán Bộ Nghiên Cứu
CN. Nguyễn Thị Hàn Ni     Cán Bộ Nghiên Cứu
CN. Nguyễn Thị Hà     Quản Lý Đề Tài, Dự Án

CHỨC NĂNG

Nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác liên doanh, tư vấn, phát triển và chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ, mô hình hóa, hệ thống thông tin địa lý và viễn thám (GIS)

 

NHỮNG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Động lực thủy hải văn tính toán

Trí tuệ nhân tạo

Viễn thám

Hệ thống thông tin địa lý

Rủi ro ngập lụt và xâm nhập mặn

Giải pháp và quản lí thân thiện tự nhiên cho vùng ven biển

 

MỘT SỐ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp và công nghệ dự báo, phòng chống biển lấn đoạn bờ biên tỉnh Trà Vinh và vùng phụ cận, năm 2010-2013

Đánh giá sức tải môi trường sông Tiền và sông Hậu phục vụ quy hoạch nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) bền vững trên sông Tiền, sông Hậu, năm 2011-2013

Nghiên cứu cơ chế hình thành và phát triển vùng bồi tụ ven bờ và các giải pháp khoa học và công nghệ để phát triển bền vững về kinh tế - xã hội vùng biển Cà Mau, năm 2011-2015

Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Bình, năm 2020-2021

Giải pháp khoa học, công nghệ và mô hình nuôi trồng thủy hải sản bền vững vùng biển tỉnh Kiên Giang, năm 2020-2021

Khảo sát, đánh giá tác động từ biển đến hạ tầng thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2021

Nghiên cứu cơ sở khoa học, thiết kế thiết bị lặn có điều khiển phục vụ khảo sát, đánh giá chất lượng công trình hồ, đập thủy lợi, năm 2021-2022

 

MỘT SỐ ĐỀ TÀI, BÁO CÁO NƯỚC NGOÀI

Tidal wave in the flat basin under wind monsoon climate, Proceedings of the 6th International Conference on Estuaries and Coasts, France, năm 2018

Numerical study on tidal characteristic in the flat shelf. Case study: Mekong deltaic shelf, International conference of water science and technology, năm 2019

Tidal wave propagation along The Mekong deltaic coast, Estuarine, Coastal and Shelf Science, năm 2019

Mekong deltaic coastal processes with a focus on mangroves, 8th International Conference on the Application of Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science, năm 2020

Coastal and Seasonal Hydrodynamics and Morphodynamics of the Mekong Delta, Sách chuyên khảo.  ISBN:978-94-028-1991-5, năm 2020

 

MÔ HÌNH MIKE & ARCGIS

Thiết lập mạng lưới tính toán trong MIKE 21 (trái) và MIKE 11 (phải)

 

Phân tích ảnh vệ tinh (Landsat, Modis) bằng công cụ ArcGis

Biểu đồ hoa sóng hoa gió

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TS. Phan Mạnh Hùng hungphanvktb@gmail.com
Ths. Hà Thị Xuyến xuyenht79@gmail.com
KS. Lượng Hữu Phú huuphu1208@gmail.com
CN. Nguyễn Thị Hàn Ni hannistrong@gmail.com
CN. Nguyễn Thị Hà nguyenthiha010899@gmail.com

 

Ứng dụng sáng chế vào công trình bảo vệ bờ phòng chống xói lở
1. Công trình: Kè chống xói lở bờ sông Tiền thị trấn Hồng Ngự. 2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đồng Tháp. 4. Tư vấn thiết kế: Viện Kỹ thuật Biển 5. Đơn vị thực hiện: Trung tâm nghiên cứu công trình Biển 6. Chủ nhiệm công trình: Th.S Nguyễn Anh Tiến
Hoàn thành kè chống sạt lở ven sông Sài Gòn - Viện Kỹ thuật Biển là đơn vị thiết kế
Thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020); sáng 22/8, quận Thủ Đức đã tổ chức lễ công bố hoàn thành công trình bờ kè sông Sài Gòn (đoạn thuộc khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước).