Thứ sáu, 24-05-2024 
Menu Close Menu
Hoạt động KHCN > Dự báo chất lượng nước và cảnh báo triều cường > Bản tin tuần kỳ 08 (từ ngày 23/04/2024 đến ngày 30/04/2024) Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng
Bản tin tuần kỳ 08 (từ ngày 23/04/2024 đến ngày 30/04/2024) Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng

Viện Kỹ thuật Biển kính gửi tới Quý đơn vị bản tin tuần kỳ 08 (từ ngày 23/04/2024 đến ngày 30/04/2024) Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi Dầu Tiếng

Bản tin sẽ được Viện tiếp tục cập nhật và gửi đến Quý cơ quan trong tuần tiếp theo.

WebGIS quản lý và cung cấp các thông tin về giám sát, dự báo chất lượng nước chi tiết tại https://thuyloi_dbscl.girs.vn/

Quý cơ quan, anh/chị vui lòng tải file đính kèm