Thứ năm, 29-09-2022 
Menu Close Menu
Tin tức > Tin hoạt động Viện
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XIII
Ngày 21/7 và 22/7/2022, Đảng ủy Viện Kỹ thuật Biển đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tại Phòng họp của Viện qua hình thức trực tuyến.

Thực hiện công văn số 135-KH/TU ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy và Công văn số 184-CV/BCSĐ ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Công văn số 477-CV/ĐUK về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Ngày 21/7 và 22/7/2022, Đảng ủy Viện Kỹ thuật Biển đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tại Phòng họp của Viện qua hình thức trực tuyến.

Tổng số CB, VC và người lao động: 56 người, trong đó: 48/56 đồng chí tham gia học tập tại Hội nghị do Đảng ủy Viện tổ chức, chiếm tỉ lệ 87,27%, còn lại 08 đ/c chưa học tập, chiếm tỉ lệ 12,73% (lý do: Đi công tác, nghỉ thai sản, đi học,…).

Các văn bản được quán triệt tại hội nghị

Nghị quyết số 19/NQ/TW BCH trung ương Đảng khóa XIII về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 của Ban kinh tế trung ương.

Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới của Ban tổ chức trung ương.

Chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Chuyên đề: Tiếp ục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển thu nhập cao.

Đánh giá chung

Nhìn chung, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XIII đã được chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đạt kết quả cao; phương pháp truyền đạt theo hướng đi thẳng vào vấn đề, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Từng cán bộ, đảng viên đều tích cực tham gia học tập, tiếp thu Nghị quyết được thực hiện tốt.

Ứng dụng sáng chế vào công trình bảo vệ bờ phòng chống xói lở
1. Công trình: Kè chống xói lở bờ sông Tiền thị trấn Hồng Ngự. 2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đồng Tháp. 4. Tư vấn thiết kế: Viện Kỹ thuật Biển 5. Đơn vị thực hiện: Trung tâm nghiên cứu công trình Biển 6. Chủ nhiệm công trình: Th.S Nguyễn Anh Tiến
Bê tông tự chèn cho nền đất yếu
Trong ảnh là những mảng bê tông liên kết gài tự chèn ba chiều được lắp ghép từ các tấm bê tông đúc sẵn, do ThS Nguyễn Anh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu công trình biển, Viện Kỹ thuật biển, thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tại TP.HCM nghiên cứu triển khai.