Thứ tư, 17-04-2024 
Menu Close Menu
Tin tức > Tin hoạt động Viện
Nghiệm thu cơ sở đề tài KHCN tiềm năng cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học, thiết kế thiết bị lặn có điều khiển phục vụ khảo sát, đánh giá chất lượng công trình hồ, đập thủy lợi”
Ngày 23/6/2022 Viện Kỹ thuật Biển đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN tiềm năng cấp Bộ

"Nghiên cứu cơ sở khoa học, thiết kế thiết bị lặn có điều khiển phục vụ khảo sát, đánh giá chất lượng công trình hồ, đập thủy lợi" do TS. Phan Mạnh Hùng làm chủ nhiệm, Viện Kỹ thuật Biển là đơn vị chủ trì thực hiện đề tài.

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-VKTB ngày 18/06/2022 của Viện Kỹ thuật Biển về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở. Hội đồng nghiệm thu gồm 06 thành viên bao gồm:

PGS.TS Lương Văn Thanh – Viện Kỹ thuật Biển – Chủ tịch Hội đồng

TS. Nguyễn Đình Vượng – Viện KHTL miền Nam - Ủy viên phản biện

PGS.TS Nguyễn Hùng – Trường Đại học Hutech – Ủy viên phản biện

TS. Lê Đức Hạnh – Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCm - Ủy viên

TS. Nguyễn Hoàng Giáp – Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM - Ủy viên

ThS. Trần Nhật Tân – Viện Kỹ thuật Biển – Thư ký

Đề tài đã đạt được mục tiêu xác định được cơ sở khoa học, thiết kế thiết bị lặn điều khiển bằng tay vận hành dưới nước linh hoạt, dễ dàng điều khiển để hỗ trợ con người nhằm cung cấp một giải pháp hợp lý để kiểm tra hệ thống công trình hồ, đập thủy lợi.

Sản phẩm đạt được của đề tài bao gồm: Báo cáo tổng kết, tóm tắt, các báo cáo chuyên đề, bản vẽ thiết kế chi tiết cho ROV (thiết bị lặn), 2 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí KHCN Thủy lợi.

Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài Đạt, trong đó có 2 phiếu đánh giá xuất sắc. Đồng ý cho đề tài nghiệm thu cấp cuối cùng sau khi đã chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng.

Dưới đây là một vài hình thiết kế ROV, và hình ảnh nghiệm thu đề tài

Khánh thành hai công trình quan trọng kè Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải và kè Cồn Nhàn, huyện Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh - Viện Kỹ thuật Biển là đơn vị thiết kế
Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 06/10, tại ấp Chợ, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải tổ chức lễ khánh thành hai công trình: Kè Hiệp Thạnh (thị xã Duyên Hải) và kè Cồn Nhàn (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải).
Ứng dụng sáng chế vào công trình bảo vệ bờ phòng chống xói lở
1. Công trình: Kè chống xói lở bờ sông Tiền thị trấn Hồng Ngự. 2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đồng Tháp. 4. Tư vấn thiết kế: Viện Kỹ thuật Biển 5. Đơn vị thực hiện: Trung tâm nghiên cứu công trình Biển 6. Chủ nhiệm công trình: Th.S Nguyễn Anh Tiến