Thứ tư, 17-04-2024 
Menu Close Menu
Tin tức > Tin hoạt động Viện
Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Xây dựng bản đồ (Atlas) hiện trạng và dự báo thủy động lực vùng biển và bờ biển (từ 0 - 30m nước) tỉnh Trà Vinh đến năm 2050”
Ngày 25/8/2017 Viện Kỹ thuật Biển đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài cấp tỉnh “Xây dựng bản đồ (Atlas) hiện trạng và dự báo thủy động lực vùng biển và bờ biển (từ 0 - 30m nước) tỉnh Trà Vinh đến năm 2050”

Ngày 25/8/2017 Viện Kỹ thuật Biển đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài cấp tỉnh “Xây dựng bản đồ (Atlas) hiện trạng và dự báo thủy động lực vùng biển và bờ biển (từ 0 - 30m nước) tỉnh Trà Vinh đến năm 2050” do PGS.TS. Hoàng Văn Huân làm chủ nhiệm.

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-VKTB ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Viện Kỹ thuật Biển về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài bao gồm 6 thành viên:

PGS.TS. Lương Văn Thanh – Chủ tịch hội đồng;

ThS.NCS Phạm Văn Tùng – Phó chủ tịch hội đồng;

PGS.TS. Võ Khắc Trí - Phản biện 1;

PGS.TS. Nguyễn Thế Biên - Phản biện 2;

TS. Đặng Thanh Lâm - Ủy viên;

KS. Trần Nhật Tân – Thư ký;

Tại buổi họp PGS.TS. Hoàng Văn Huân thay mặt nhóm thực hiện báo cáo tóm tắt các nội dung, sản phẩm chính và các kết quả đạt được của đề tài. Đề tài đã đánh giá diễn biến và đánh giá xu hướng thay đổi đường bờ biển tỉnh Trà Vinh; phân tích và đánh giá các đặc trưng thủy động lực vùng biển ven bờ. Sản phẩm của đề tài bao gồm báo cáo tổng kết; báo cáo tóm tắt; các báo cáo chuyên đề; 02 tập bản đồ Atlas tỉ lệ 1/25000 (hiện trạng thủy động lực vùng biển và bờ biển tỉnh Trà Vinh từ 0-30m nước là 54 bản; dự báo thủy động lực vùng biển và bờ biển từ 0-30m nước tỉnh Trà Vinh ứng với kịch bản biến đổi khí hậu - nước biển dâng vùng ven biển Trà Vinh đến 2050 là 42 bản); Bộ cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu trên GIS; và 03 bài báo khoa học. Kết quả thể hiện tính nghiêm túc của nhóm tác giả trong quá trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học vào thực tiễn.

Đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, các thành viên trong Hội đồng cho rằng: đề tài có phương pháp nghiên cứu, điều tra, tính toán hợp lý, hiện đại; số liệu đảm bảo độ tin cậy; đề tài đã thực hiện đúng các quy trình quy phạm, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc về đo đạc. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể tham khảo phục vụ công tác quản lý, bảo vệ các công trình ven bờ, phòng chống xói lở, ngăn chặn tình trạng xâm thực của biển, góp phần phục vụ cho mục đích phát triển kinh tế biển và đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống cho người dân vùng ven biển tại Trà Vinh.

Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài Đạt và đủ điều kiện đánh giá kết quả ở cấp Tỉnh (sau khi chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của hội đồng).

Dưới đây là một số hình ảnh buổi nghiệm thu.

Khánh thành hai công trình quan trọng kè Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải và kè Cồn Nhàn, huyện Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh - Viện Kỹ thuật Biển là đơn vị thiết kế
Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 06/10, tại ấp Chợ, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải tổ chức lễ khánh thành hai công trình: Kè Hiệp Thạnh (thị xã Duyên Hải) và kè Cồn Nhàn (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải).
Ứng dụng sáng chế vào công trình bảo vệ bờ phòng chống xói lở
1. Công trình: Kè chống xói lở bờ sông Tiền thị trấn Hồng Ngự. 2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đồng Tháp. 4. Tư vấn thiết kế: Viện Kỹ thuật Biển 5. Đơn vị thực hiện: Trung tâm nghiên cứu công trình Biển 6. Chủ nhiệm công trình: Th.S Nguyễn Anh Tiến