Thứ tư, 17-04-2024 
Menu Close Menu
Tin tức > Tin hoạt động Viện
Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Xây dựng mô hình thí điểm kè tạo bãi phía Bắc cống Hương Mai dài 500m (đoạn từ K1+460 đến K1+960) thuộc xã Khánh Tiến - U Minh - tỉnh Cà Mau”
Ngày 01/7/2017 Viện Kỹ thuật Biển đã tiến hành tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài cấp tỉnh “Xây dựng mô hình thí điểm kè tạo bãi phía Bắc cống Hương Mai dài 500m (đoạn từ K1+460 đến K1+960) thuộc xã Khánh Tiếnhuyện U Minh tỉnh Cà Mau”

Ngày 01/7/2017 Viện Kỹ thuật Biển đã tiến hành tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài cấp tỉnh “Xây dựng mô hình thí điểm kè tạo bãi phía Bắc cống Hương Mai dài 500m (đoạn từ K1+460 đến K1+960) thuộc xã Khánh Tiếnhuyện U Minh tỉnh Cà Mau” do PGS.TS. Lương Văn Thanh làm chủ nhiệm.

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-VKTB ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Viện Kỹ thuật Biển về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài bao gồm 6 thành viên: PGS.TS. Hoàng Văn Huân – Chủ tịch hội đồng; ThS.NCS Phạm Văn Tùng – Phó chủ tịch hội đồng; PGS.TS. Nguyễn Thế Biên - Phản biện 1; TS. Lương Quang Xô - Phản biện 2; PGS.TS. Võ Khắc Trí - Ủy viên; ThS. Nguyễn Trường Thọ - Ủy viên.

ThS. Lương Văn Khanh thay mặt nhóm thực hiện báo cáo tóm tắt các nội dung, sản phẩm chính và các kết quả đạt được của đề tài. Đề tài đã đề cập chi tiết, giải quyết nhiều vấn đề thể hiện tác giả nắm vững về vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là vùng ven biển Tây tỉnh Cà Mau, từ đó đưa ra các giải pháp công nghệ, kỹ thuật công trình phù hợp. Kết quả thể hiện tính nghiêm túc của nhóm tác giả trong quá trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học vào thực tiễn.

Đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, các thành viên trong Hội đồng cho rằng, đề tài có phương pháp nghiên cứu, điều tra, tính toán hợp lý, hiện đại; số liệu đảm bảo độ tin cậy; đề tài đã thực hiện đúng các quy trình quy phạm, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc về đo đạc. Các giải pháp đề xuất trong nghiên cứu là phù hợp và có tính khả thi trong thực tế, có thể áp dụng cho nhiều vùng ven biển khác có điều kiện tương tự ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đạt và đủ điều kiện đánh giá kết quả ở cấp Tỉnh.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi nghiệm thu.

Khánh thành hai công trình quan trọng kè Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải và kè Cồn Nhàn, huyện Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh - Viện Kỹ thuật Biển là đơn vị thiết kế
Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 06/10, tại ấp Chợ, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải tổ chức lễ khánh thành hai công trình: Kè Hiệp Thạnh (thị xã Duyên Hải) và kè Cồn Nhàn (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải).
Ứng dụng sáng chế vào công trình bảo vệ bờ phòng chống xói lở
1. Công trình: Kè chống xói lở bờ sông Tiền thị trấn Hồng Ngự. 2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đồng Tháp. 4. Tư vấn thiết kế: Viện Kỹ thuật Biển 5. Đơn vị thực hiện: Trung tâm nghiên cứu công trình Biển 6. Chủ nhiệm công trình: Th.S Nguyễn Anh Tiến