Thứ tư, 17-04-2024 
Menu Close Menu
Tin tức > Tin hoạt động Viện
Viện Kỹ thuật Biển tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động năm 2016
Thực hiện công văn số 36/VKHTLVN ngày 14/01/2016 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm 2016.

Thanh.jpg

Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ban hành theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP; công văn số 10338/BNN-TCCB ngày 21/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và phát triên nông thôn; số 36/VKHTLVN ngày 14/01/2016 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm 2016.

Ngày 29/4/2016, Viện Kỹ thuật Biển đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức và người lao động năm 2016.

IMG_Xuan.jpg

Tham dự Hội nghị có bà Lý Mộng Xuân – Chủ tịch Công đoàn Khối cơ sở Bộ NN&PTNT, về phía Viện Kỹ thuật Biển có PGS.TS. Lương Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Q. Viện trưởng; các thành viên trong BCH Đảng ủy, BGĐ Viện, Ban chấp hành Công đoàn Viện và toàn thể CB, VC, NLĐ đang công tác tại Viện. Hội nghị đã thảo luận và thông qua Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2015, Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016, Nghị quyết Hội nghị năm 2016...Hội nghị cũng đã thảo luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ, phục vụ sản xuất của Viện trong thời gian tới.

Trong năm 2015, Viện đã hoàn thành và được nghiệm thu 01 nhiệm vụ cấp Bộ, 02 nhiệm vụ cấp tỉnh (tất cả đều xếp loại khá). Ngoài ra Viện còn tham gia hàng chục công trình tư vấn phục vụ sản xuất. Nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ đột xuất được Bộ giao Viện đã hoàn thành tốt để kịp thời tham mưu cho Bộ, Tổng cục Thủy lợi đưa ra các khuyến nghị kịp thời.

Ngoài công tác chuyên môn, trong năm qua các hoạt động xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực, quan tâm chế độ phúc lợi cho cán bộ, viên chức đã được Viện thực hiện tốt.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

tho.jpg

qc.jpg IMG12.jpg

IMG_QC.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

(Cập nhật ngày 04/05/2016 15:26')