Thứ sáu, 24-05-2024 
Menu Close Menu
Giới thiệu > Lãnh đạo Viện

LÃNH ĐẠO VIỆN KỸ THUẬT BIỂN

 

TS. PHẠM VĂN TÙNG

VIỆN TRƯỞNG

 

TS. NGUYỄN ANH TIẾN

PHÓ VIỆN TRƯỞNG