Thứ năm, 30-06-2022 
Menu Close Menu
Giới thiệu > Lãnh đạo Viện

LÃNH ĐẠO VIỆN KỸ THUẬT BIỂN

 

TS. PHẠM VĂN TÙNG

VIỆN TRƯỞNG

 

TS. NGUYỄN ANH TIẾN

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

Ứng dụng sáng chế vào công trình bảo vệ bờ phòng chống xói lở
1. Công trình: Kè chống xói lở bờ sông Tiền thị trấn Hồng Ngự. 2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Đồng Tháp. 4. Tư vấn thiết kế: Viện Kỹ thuật Biển 5. Đơn vị thực hiện: Trung tâm nghiên cứu công trình Biển 6. Chủ nhiệm công trình: Th.S Nguyễn Anh Tiến