Thứ ba, 18-01-2022 
Menu Close Menu
Giới thiệu > Đảng ủy

TS. Phạm Văn Tùng

Bí thư Đảng ủy Viện Kỹ thuật Biển

 

ThS. Trương Thị Nhàn

Phó Bí thư Đảng ủy Viện Kỹ thuật Biển

 

CÁC ĐẢNG ỦY VIÊN 

 

                                                                  

 

        CN. Hoàng Anh Dũng                                       TS. Nguyễn Anh Tiến                             CN. Huỳnh Đức Khanh

                             Đảng  ủy Viên                                                  Đảng  ủy Viên                                         Đảng  ủy Viên