Thứ năm, 22-02-2024 
Menu Close Menu
Hoạt động KHCN > Sản phẩm KHCN nổi bật
Đánh giá hiệu quả công trình thủy lợi Dầu Tiếng sau 20 năm hoạt động và khai thác
Trong suốt 20 năm vận hành và khai thác, công trình thủy lợi Dầu Tiếng đã có những đóng góp đáng kể trong phát triển kinh tế-xã hội và cải thiện điều kiện môi trường cho những vùng hưởng lợi và có thể được liệt kê như sau