Thứ ba, 18-01-2022 
Menu Close Menu
Tin tức > Tin hoạt động Viện
Tiêu đề “Công bố quyết định kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khai thác Tài nguyên biển và đới bờ - Viện Kỹ thuật Biển”
Ngày 01/01/2022 Viện Kỹ thuật Biển tổ chức công bố Quyết định kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khai thác Tài nguyên biển và đới bờ.

     Tham dự buổi lễ công bố gồm có: TS. Phạm Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng; Đảng ủy; Ban lãnh đạo Viện; trưởng, phó các đơn vị thuộc Viện và toàn thể cán bộ, viên chức, NLĐ Viện. 

     Đồng Chí: Nguyễn Anh Tiến – Phó Viện trưởng được bổ nhiệm kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khai thác Tài nguyên biển và đới bờ thuộc Viện Kỹ thuật Biển theo Quyết định số 720/QĐ-VKTB ngày 22/12/2021 của Viện trưởng Viện Kỹ thuật Biển.

      Thời hạn bổ nhiệm là 01 năm kể từ ngày 01/01/2022.

Một số hình ảnh của buổi lễ